General result table

Robot Team Organisation R1 Pts. R2 Pts. R3 Pts. R4 Pts. Total Place
MoricsV6 PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 7 4 12 10 33 1
MoricsV4 PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 4 10 11 7 32 2
MoricsV5 PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 6 5 3 8 22 3
MoricsV8 PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 6 4 5 4 19 4
AWagons SIG Siguldas novada Jaunrades centrs 4 8 2 3 17 5
Balrogs SIG Siguldas novada Jaunrades centrs -3 9 3 5 14 6
Zucchini PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 1 5 0 7 13 7
IgnisCor PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 6 6 1 0 13 7
Mach PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 0 3 5 2 10 9
Corny Black PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 1 5 3 1 10 9
Tinis SIG Siguldas novada Jaunrades centrs 3 8 1 -3 9 11
Short Circuit JBG Robotics Panevėžys Juozas Balčikonis gymnasium 4 3 1 0 8 12
Porcupine96 PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija -1 4 3 1 7 13
Bragolestel SIG Siguldas novada Jaunrades centrs -4 -3 5 9 7 13
Chapasls PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 0 6 1 0 7 13
WildDriver PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 5 -2 1 2 6 16
MoricsV7 PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija 6 0 0 0 6 16
Osleya PRK Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija -1 0 1 5 5 18
Eiro Panzer RTA/ATV RTA/ATV 3 0 0 0 3 19
Quattro RTA/ATV RTA/ATV 1 1 0 0 2 20
mBlind JBG Robotics Panevėžys Juozas Balčikonis gymnasium 0 0 2 0 2 20
Lamantins SIG Siguldas novada Jaunrades centrs -1 0 0 1 0 22
Nezināmais bruņinieks SIG Siguldas novada Jaunrades centrs 0 0 0 0 0 22

Result tables by groups

Round 1

Group - 1
# Robot Pts
425 Bragolestel -4
409 IgnisCor 6
403 Lamantins -1
427 Nezināmais bruņinieks 0
Group - 2
# Robot Pts
420 MoricsV7 6
413 AWagons 4
407 Zucchini 1
402 Osleya -1
Group - 3
# Robot Pts
404 Chapasls 0
416 Mach 0
426 mBlind 0
405 Porcupine96 -1
Group - 4
# Robot Pts
411 Tinis 3
401 WildDriver 5
424 Quattro 1
414 MoricsV4 4
Group - 5
# Robot Pts
421 MoricsV8 6
423 MoricsV5 6
406 Corny Black 1
417 Balrogs -3
Group - 6
# Robot Pts
419 MoricsV6 7
410 Short Circuit 4
408 Eiro Panzer 3

Round 2

Group - 1
# Robot Pts
409 IgnisCor 6
402 Osleya 0
420 MoricsV7 0
410 Short Circuit 3
Group - 2
# Robot Pts
407 Zucchini 5
421 MoricsV8 4
405 Porcupine96 4
404 Chapasls 6
Group - 3
# Robot Pts
426 mBlind 0
424 Quattro 1
413 AWagons 8
417 Balrogs 9
Group - 4
# Robot Pts
411 Tinis 8
416 Mach 3
408 Eiro Panzer 0
419 MoricsV6 4
Group - 5
# Robot Pts
425 Bragolestel -3
403 Lamantins 0
401 WildDriver -2
414 MoricsV4 10
Group - 6
# Robot Pts
427 Nezināmais bruņinieks 0
423 MoricsV5 5
406 Corny Black 5

Round 3

Group - 1
# Robot Pts
413 AWagons 2
425 Bragolestel 5
417 Balrogs 3
404 Chapasls 1
Group - 2
# Robot Pts
410 Short Circuit 1
407 Zucchini 0
423 MoricsV5 3
426 mBlind 2
Group - 3
# Robot Pts
419 MoricsV6 12
416 Mach 5
403 Lamantins 0
427 Nezināmais bruņinieks 0
Group - 4
# Robot Pts
401 WildDriver 1
402 Osleya 1
420 MoricsV7 0
409 IgnisCor 1
Group - 5
# Robot Pts
405 Porcupine96 3
408 Eiro Panzer 0
414 MoricsV4 11
406 Corny Black 3
Group - 6
# Robot Pts
424 Quattro 0
411 Tinis 1
421 MoricsV8 5

Round 4

Group - 1
# Robot Pts
408 Eiro Panzer 0
407 Zucchini 7
419 MoricsV6 10
414 MoricsV4 7
Group - 2
# Robot Pts
413 AWagons 3
402 Osleya 5
411 Tinis -3
403 Lamantins 1
Group - 3
# Robot Pts
409 IgnisCor 0
405 Porcupine96 1
404 Chapasls 0
426 mBlind 0
Group - 4
# Robot Pts
416 Mach 2
425 Bragolestel 9
421 MoricsV8 4
406 Corny Black 1
Group - 5
# Robot Pts
420 MoricsV7 0
401 WildDriver 2
417 Balrogs 5
424 Quattro 0
Group - 6
# Robot Pts
410 Short Circuit 0
423 MoricsV5 8
427 Nezināmais bruņinieks 0

General result table

Robot Team Organisation R1 Pts. R2 Pts. R3 Pts. R4 Pts. Total Place
Flex2 JBG Robotics Panevėžys Juozas Balčikonis gymnasium 4 0 4 4 12 1
Phantom TSI robotikas klubs Transporta un sakaru institūts 3 2 4 1 10 2
TheGhost TSI robotikas klubs Transporta un sakaru institūts 3 1 3 2 9 3
Roberto2 LNĢ Limbažu novada Ģimnāzija 1 2 3 3 9 3
Mink Optimists LT Balsiai Basic School 0 2 0 6 8 5
White wings EPAM eKids Garage EPAM eKids Garage 0 4 2 1 7 6
Car_irl JBG Robotics Panevėžys Juozas Balčikonis gymnasium -3 4 2 3 6 7
ZUBroid EPAM eKids Garage EPAM eKids Garage 1 0 1 4 6 7
Astorm2 P2vsk Preiļu 2.vidusskola -1 1 1 0 1 9
Bstorm P2vsk Preiļu 2.vidusskola 0 0 0 1 1 9
Blazer 15.vsk Daugavpils 15.vidusskola -1 0 0 0 -1 11

Result tables by groups

Round 1

Group - 1
# Robot Pts
201 Car_irl -3
207 Astorm2 -1
210 Roberto2 1
202 White wings 0
Group - 2
# Robot Pts
215 Flex2 4
212 Phantom 3
213 Mink 0
205 Bstorm 0
Group - 3
# Robot Pts
209 TheGhost 3
203 ZUBroid 1
204 Blazer -1

Round 2

Group - 1
# Robot Pts
209 TheGhost 1
205 Bstorm 0
215 Flex2 0
212 Phantom 2
Group - 2
# Robot Pts
213 Mink 2
203 ZUBroid 0
210 Roberto2 2
207 Astorm2 1
Group - 3
# Robot Pts
204 Blazer 0
201 Car_irl 4
202 White wings 4

Round 3

Group - 1
# Robot Pts
215 Flex2 4
204 Blazer 0
210 Roberto2 3
213 Mink 0
Group - 2
# Robot Pts
205 Bstorm 0
207 Astorm2 1
201 Car_irl 2
212 Phantom 4
Group - 3
# Robot Pts
209 TheGhost 3
203 ZUBroid 1
202 White wings 2

Round 4

Group - 1
# Robot Pts
203 ZUBroid 4
215 Flex2 4
204 Blazer 0
202 White wings 1
Group - 2
# Robot Pts
210 Roberto2 3
207 Astorm2 0
209 TheGhost 2
201 Car_irl 3
Group - 3
# Robot Pts
205 Bstorm 1
212 Phantom 1
213 Mink 6